Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà - (PVSD)  trước đây là Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà - SOTRACO được thành lập theo Quyết định số 1593 QĐ/BXD ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển XN Sông Đà 12.6 - Công ty CP Sông Đà 12 - Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty Cổ phần. Đổi tên theo quyết định số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2010 ngày 29/6/2010 của Đại hội đồng cổ đông bất thường; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã doanh nghiệp 0500444772 đăng ký thay đổi lần 8 ngày 21/7/2010 Chi tiết

Thi đua 126 ngày đêm hoàn thành khối lượng bê tông đầm lăn trên công trình thủy điện Lai Châu

 (Ngày: 15/12/2014) Tại xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Công ty cổ phần Sông Đà 5 phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào thi đua liên kết trên công trường thủy điện Lai Châu vừa tổ chức phát động chiến dịch thi đua ...
Hội nghị tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2014, triển khai kế hoạch SXKD năm 2015 công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại Dầu Khí Sông Đà (PVSD)

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2014, triển khai kế hoạch SXKD năm 2015 công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại Dầu Khí Sông Đà (PVSD)

 Sáng ngày 12/01/2015 Tại trụ sở công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại Dầu Khí Sông Đà (PVSD) đã diễn ra hội nghị tổng kết nhiệm vụ SKXD năm 2014 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2015. Tham dự hội nghị có ...

Đối tác

  • Đối tác4
  • PTSC
  • PVC
  • Sông Đà 5
  • PVCS
  • Tin Tập đoàn dầu khí
  • Tin TCT Sông Đà
  • Tin kinh tế xã hội

Videos

Cars Toons + ENGLISH + Mater's Tall Tales
Adv