Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - ông Nguyễn Danh Sơn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà xin thông báo Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn của ông Nguyễn Danh Sơn tại Công ty với sở hữu 1.000.200 cổ phiếu SDP, chiếm tỷ lệ 9% số lượng cổ phiếu lưu ...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Vũ Trọng Hùng

Ngày 27/3/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà nhận được Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ông Vũ Trọng Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty. Theo đó, ông Vũ Trọng Hùng đã thực ...

Đối tác

  • Đối tác4
  • PTSC
  • PVC
  • Sông Đà 5
  • PVCS
  • Tin Tập đoàn dầu khí
  • Tin TCT Sông Đà
  • Tin kinh tế xã hội

Videos

Маша и Медведь - Двое на одного (Серия 36)
Adv