Phiên họp thứ 12 của HĐQT PVSD

Phiên họp thứ 12 của HĐQT PVSD

          Vào lúc 10 giờ 00, ngày 08 tháng 05 năm 2015 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà, Tầng 4 - CT3 - Tòa nhà FODACON - Đường Trần Phú - Quận ...
Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị Cổ đông nội dung của Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của công ty   /uploaded/Nghi quyet DHCD thuong nien 2015 PVSD.pdf

Đối tác

  • Đối tác4
  • PTSC
  • PVC
  • Sông Đà 5
  • PVCS
  • Tin Tập đoàn dầu khí
  • Tin TCT Sông Đà
  • Tin kinh tế xã hội

Videos

Маша и Медведь - Двое на одного (Серия 36)
Adv