Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại Dầu Khí Sông Đà xin thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ như sau: Ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị đăng ký mua 100.000, cổ phiếu SDP. Ông Hoàng Văn Toản - Thành viên Hội đồng quản trị ...

Thông báo chốt quyền nhận cổ tức năm 2014

 /uploaded/Chot quyen nhan co tuc nam 2014.pdf

Đối tác

  • Đối tác4
  • PTSC
  • PVC
  • Sông Đà 5
  • PVCS
  • Tin Tập đoàn dầu khí
  • Tin TCT Sông Đà
  • Tin kinh tế xã hội

Videos

Маша и Медведь - Двое на одного (Серия 36)
Adv