Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị Cổ đông nội dung của Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của công ty   /uploaded/Nghi quyet DHCD thuong nien 2015 PVSD.pdf
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi quý vị  cổ đông bộ tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2015  /uploaded/2015/Tai%20lieu%20dai%20hoi%20co%20dong%202015/Bo%20tai%20lieu%20dai%20hoi%202015.rar

Đối tác

  • Đối tác4
  • PTSC
  • PVC
  • Sông Đà 5
  • PVCS
  • Tin Tập đoàn dầu khí
  • Tin TCT Sông Đà
  • Tin kinh tế xã hội

Videos

Маша и Медведь - Двое на одного (Серия 36)
Adv